Qui som

El Sindicat de Barri de Gràcia és una eina perquè la solidaritat sigui practicada quotidianament, i aquesta només pot ser de manera autoorganizada, horitzontal i sense intermediaris. Un sindicat, tal i com l’entenem, ha d’anar més enllà del món estrictament laboral, participant directament de les problemàtiques dels nostres barris.

Els conflictes laborals no són quelcom aïllat, sinó que esdevenen una de les conseqüències del funcionament del sistema capitalista. És per això que el Sindicat de Barri no es dedicarà només els conflictes o problemàtiques directament relacionades amb la feina sinó també tots aquells aspectes vinculats a la satisfació de les necessitats per a fer sostenible la nostra vida.

Si creiem que la lluita ha de ser integral és perquè l’empitjorament de les condicions laborals, l’augment de l’atur i la disminució de les prestacions socials fan que apareguin o es facin més greus altres problemes de classe associats: desnonaments, tall de subministraments (llum, aigua, gas), problemes amb l’alimentació, etc. Deixar de tractar aquestes problemàtiques de manera separada és un pas imprescindible per solucionar-les.